Previous
Next
กิจกรรม | Activity
ข่าวสาร | News Update

Loading RSS Feed

Loading RSS Feed

Loading RSS Feed

การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่การแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๕ จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ก.พ.๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดการแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวรของ ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๕ จำนวน ๑๒ รายการ (๑๘ ก.พ.๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายหน้าอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ ศซว.ทอ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ พ.ย.๖๔)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ ศซว.ทอ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ต.ค.๖๔)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เดือนมิถุนายน    เดือนกรกฏาคม    เดือนสิงหาคม   

Loading RSS Feed

Loading RSS Feed

พล.อ.ต.เมธินทร์ ทรงชัยกุล

ผอ.ศซว.ทอ.

ไฮไลท์
RTAF Services

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537