Previous
Next
กิจกรรม | Activity
ข่าวสาร | News Update

Loading RSS Feed

Loading RSS Feed

การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๖ (๑๒ ก.ย.๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศซว.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๕ จำนวน ๑๒๖ รายการ (๒๖ เม.ย.๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสายพลาธิการ ศซว.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๕ จำนวน ๗๕ รายการ (๙ มี.ค.๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่การแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๕ จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ก.พ.๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดการแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวรของ ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๕ จำนวน ๑๒ รายการ (๑๘ ก.พ.๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายหน้าอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ ศซว.ทอ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ พ.ย.๖๔)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ ศซว.ทอ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ต.ค.๖๔)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม
เดือนสิงหาคม   

พล.อ.ต.เมธินทร์ ทรงชัยกุล

ผอ.ศซว.ทอ.

ไฮไลท์
RTAF Services

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537