ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน

อันดับที่ 1-3
FlexitV1 : เครื่องมือบริหารจัดการงานภายในหน่วยงานด้วย Line Official Accountน.อ.เฉลิมพล ปรีดารัตน์ทสส.ทอ.
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และติดตามการทำงานด้วยระบบดิจิทัล จ.ท.ณัฐดนัย กองขุนทดศซบ.ทอ.
ระบบจัดรายชื่อไปราชการร.ท.พัฒนชัย เกิดเชื้ออย.
รางวัลชมเชย
การพัฒนาโปรแกรมการรายงานผลการทดสอบวิภาววิสัยรายบุคคลของศูนย์ทดสอบบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกคัดสรรบุคคลให้กับกองทัพอากาศ ยศ.ทอ. ยศ.ทอ.
แอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในส่วนของกองทัพอากาศ ร.อ.วิทวัส ภู่เกิด ทสส.ทอ.
ระบบจัดการข้อมูลภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน ๗๐๒ บน.๗

สามารถรับชมได้ทาง Youtube Live

บรรยากาศการแข่งขันวันที่ 1

บรรยากาศการแข่งขันวันที่ 2

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537