เอกสารเผยแพร่

Certificate

ขอมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ได้จัดทำมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์ กองทัพอากาศโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลทางด้านซอฟต์แวร์ เพื่อให้มีมาตรฐานในการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานในกองทัพอากาศทั้งนี้ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศจะทำการปรับปรุงมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

รูปแบบเอกสารประกอบผลงานซอฟต์แวร์
เอกสารประกอบผลงานซอฟต์แวร์
ในการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ
คลิกเพื่อดู
เอกสารประกอบการศึกษาอังกฤษด้วยตนเอง
เอกสารประกอบการศึกษาอังกฤษด้วยตนเอง
คลิกเพื่อดู

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537