"เราตั้งใจที่จะรวบรวมระบบต่างๆที่มีใช้ในกองทัพอากาศ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการสืบค้นข้อมูลเจ้าของระบบ รวมไปถึงผู้พัฒนา"

ผอ.ศซว.ทอ.

"เราสนับสนุนงานด้านยุทธการไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบิน ระบบบัญชาการและควบคุม การเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ด้านยุทธการ ด้วยบุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน"

กวซ.ศซว.ทอ.

"ระบบที่รวมบริการต่างๆที่จำเป็นสำหรับการให้บริการต่างๆภายในกองทัพอากาศ รวมไว้ในที่เดียว"

กบสซ.ศซว.ทอ.

"เราต้องการให้ นขต.ทอ. ติดต่อเราให้สะดวกยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดแบบฟอร์มออนไลน์นี้ขึ้นมา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาการประสานงาน"

กมซ.ศซว.ทอ.

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537