ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.อ.ต.ไพโรจน์ สิริสนธิ
ผอ.ศซว.ทอ.(เพื่อพลาง)
2563

พล.อ.ต.สิทธิศักดิ์ สายเงิน
ผอ.ศซว.ทอ.
2563 – 2564

พล.อ.ต.สิทธิศักดิ์ สายเงิน
ผอ.ศซว.ทอ.
2564 – ปัจจุบัน

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟแวร์กองทัพอากาศ
อาคารจักรพงษ์ ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537