พิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.
ประจำปี 65

        วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 0900 น. พล.อ.ต.เมธินทร์ ทรงชัยกุล ผอ.ศซว.ทอ. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ. ประจำปี 65 ทั้งหมด 5 ทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการศูนย์ซอฟต์แวร์  โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ศซว.ทอ.เข้าร่วมพิธี ณ ศซว.ทอ.

ลิ้งค์

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537