พิธีมอบรางวัลการแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์
กองทัพอากาศ

  วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 0900 น. พล.อ.ต.เมธินทร์ ทรงชัยกุล ผอ.ศซว.ทอ. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ของ กองทัพอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ศซว.ทอ.เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์ซอฟต์แวร์ ทอ.
ผู้ชนะการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ของ กองทัพอากาศ
– รางวัลชนะเลิศ พ.อ.อ.สัตยา สมานมิตย์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ น.ท.ศศิศ เชื้อสมบูรณ์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ น.ต.ยุทธา จงจริงวงศ์
– รางวัลชมเชย น.อ.สาธิต ชีวางกูล
– รางวัลชมเชย จ.ท.นุกูล ชูศรี
– รางวัลชมเชย ร.ต.สุเนตร ด่านโอภาส

ลิ้งค์

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537