กิจกรรม 5 ส.
เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอาคารปฏิบัติงานศซว.ทอ.และ ศซบ.ทอ.

        วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 0930 น. พล.อ.ต.เมธินทร์ ทรงชัยกุล ผอ.ศซว.ทอ. และ พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผอ.ศซบ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอาคารปฏิบัติงานศซว.ทอ.และ ศซบ.ทอ. โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพนักงานราชการของทั้งสองหน่วยงานร่วมกิจกรรม

ลิ้งค์

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537