เอกสารประกอบการศึกษาอังกฤษด้วยตนเอง

                    ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จึงได้รวบรวมเอกสารความรู้และแบบทดสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 60-64 จาก ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อให้ข้าราชการและผู้สนใจ สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศได้ด้วยตนเอง

ลิ้งค์

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537