กิจกรรมวิ่ง SWC Virtual Run 2022

                    โครงการ AIR FORCE VIRTUAL RUN 2022 ส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพอากาศได้ออกกำลังกาย ภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สะสมระยะทางเป็นเวลา 185 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 9 เม.ย.65

ลิ้งค์

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537