จก.ทสส.ทอ.
และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ทสส.ศซว.ทอ.

      วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. พล.อ.ท.วิเชียร เรืองพระยา จก.ทสส.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ทสส.ศซว.ทอ. โดยมี พล.อ.ต.เมธินทร์ ทรงชัยกุล ผอ.ศซว.ทอ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศซว.ทอ.

ลิ้งค์

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537