เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 ผอ.ศซว.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ

      ผอ.ศซว.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ดังนี้

1. ร.อ.เชิดชัย  โรจน์วิสุทธินันท์
2. ร.อ.หญิง พรรณธิดา ลักษณจันทร์
3. ร.ท. พีระพงษ์ โพธิ์เจริญ
4. ร.ต.รัฐภูมิ  เทียนสว่าง
5. ร.ต.สมปอง ศรีพนม
6. ร.ต.กรกัลยารัตน์ เซียงหว่อง
7. จ.ท.วิวัฒน์ติวงษ์ สกุลพิทักษ์คำดี
8. จ.ต.หญิง พชรกฤณ ชินศรี
9. จ.ต. กฤษณะ หมัดหมัน

ลิ้งค์

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537