พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเข้ารหัสข้อมูล ทอ.แบบออนไลน์ ประจำปี ๖๔

        พล.อ.ต.สิทธิศักดิ์ สายเงิน ผอ.ศซว.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเข้ารหัสข้อมูล ทอ.แบบออนไลน์ ประจำปี ๖๔ ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานในระบบ ศปก.ทอ., กลุ่มผู้ใช้งานกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) และกลุ่มผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ข่าวของ สอ.ทอ. (MCINS) เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านยุทธการ ข้อมูลที่มีชั้นความลับ และข้อมูลสำคัญ ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ ส.ค. – ๑๓ ก.ย.๖๔

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537