ผบ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ ทอ.ประจำปี 65

            วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 0900 น.
พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ ทอ.ประจำปี 65 ผ่านโลกเสมือน เมต้าเวิร์ส โดยมีพล.อ.ต.เมธินทร์ ทรงชัยกุล ผอ.ศซว.ทอ.เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

ลิ้งค์

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟแวร์กองทัพอากาศ
อาคารจักรพงษ์ ชั้น 1
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537